ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวอสุจิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
(จัดหมวดหมู่)
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
* ส่วนหัว
** นิวเครียดนิวเคลียส เป็นส่วนที่แบก [[DNA]] ของพ่อไปหาไข่ที่มี [[DNA]] ของแม่
* ส่วนหาง
** ตอนบน มีโครโมโซเดีย ซึ่งเป็นพลังในการเคลื่อนที่ของอสุจิ
ผู้ใช้นิรนาม