ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษากอกบอรอก"

เพิ่มขึ้น 5,314 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ไวยากรณ์==
''บทความหลัก:[[ไวยากรณ์ภาษากอกบอรอก]]''
 
== การจัดจำแนกและภาษาใกล้เคียง ==
 
ภาษากอกบอรอกจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า มีความใกล้เคียงกับ[[ภาษาโบโด]] และ[[ภาษาดิมาซา]] ใน[[รัฐอัสสัม]] รวมทั้ง[[ภาษากาโร]]ที่ใช้พูดใน[[บังกลาเทศ]]
 
== ระบบเสียง ==
 
โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานของภาษากลุ่มทิเบต-พม่า ดังนี้
===สระ ===
มี 6 เสียง คือ a e i o u และ w (อา เอ อี ออ อู และ อือ ตามลำดับ) เสียง w ใกล้เคียงกับเสียง ü ใน[[ภาษาเยอรมัน]] และเสียง u ใน[[ภาษาฝรั่งเศส]]
===พยัญชนะ===
ประกอบด้วยเสียง b d g h j k l m n p r s t y ch kh ph th ng
===สระประสม ===
ได้แก ai wi ui oi (อัย อืย อุย และออย ตามลำดับ)
===พยางค์===
คำส่วนใหญ่เกิดจากการรวมรากศัพท์กับปัจจัยหรืออุปสรรค ตัวอย่างเช่น
* Kuchuk (กูชุก) มาจากรากศัพท์ chuk หมายถึงสูง รวมกับอุปสรรค ku
ไม่มีคำในภาษากอกบอรอกที่ขึ้นต้นด้วย ng ตำแหน่งท้ายพยางค์จะมีสระอะไรก็ได้ยกเว้น w พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดได้ คือ p k m n ng r l เสียง y ที่เป็นตัวสะกดมักพบในสระประสม เช่น ai wi
===กลุ่มพยัญชนะ===
กลุ่มของพยัญชนะที่พบในภาษากอกบอรอกมักเป็นเสียงควบกล้ำของ r หรือ l กับพยัญชนะอื่น เช่น p หรือ ph
===วรรณยุกต์===
มีสองเสียงคือเสียงสูงและเสียงต่ำ เสียงสูงแสดงโดยเติม h หลังสระ เช่น
Lai (ไล) = ง่าย laih (ไหล) = ข้าม
Cha (ชา) = ถูก Chah (ฉา) = กิน
 
== สำเนียง ==
 
ชุมชนชาวตรีปุระประกอบด้วยเผ่าและเผ่าย่อยมากมายกระจายอยู่ใน[[รัฐตรีปุระ]] อัสสัม[[ ไมโซรัม]] และจังหวัดใกล้เคียงในบังกลาเทศโดยเฉพาะบริเวณ[[จิตตะกอง]] เผ่าหลักๆจะมีสำเนียงเป็นของตนเอง ที่มีความแตกต่างระหว่างกันเล็กน้อย สำเนียงตะวันตกที่ใช้พูดบริเวณเมืองหลวงอาร์คาตาลาที่พูดโดยเผ่าเดบบาร์มาเป็นสำเนียงมาตรฐานที่ใช้ในโรงเรียนและการเขียนและเป็นที่เข้าใจโดยั่วไปในฐานะภาษากลางของชาวตรีปุระในระหวางหุบเขา มีการใช้ภาษานี้สอนในมหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา
 
== การเขียน ==
 
ภาษากอกบอรอกมีอักษรเป็นของตนเองเรียกกอลอมาซึ่งสาบสูญไปแล้ว ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 ราชอาณาจักรตรีปุระใช้อักษรเบงกาลีเขียนภาษากอกบอรอก ตั้งแต่อินเดียได้รับเอกราชและตรีปุระเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย มีการใช้อักษรโรมันโดยเฉพาะในองค์กรอกชน ปัญหาการใช้ตัวอักษรเป็นปัญหาการเมืองในตรีปุระ โดยฝ่ายซ้ายเสนอให้ใช้อักษรเบงกาลี ในขณะที่ชาวคริสต์สนับสนุนให้ใช้อักษรโรมัน ปัจจุบันคงมีการใช้อักษรสองชนิดควบคู่กัน
 
===ตัวเลข===