ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพอากาศไทย"

!ผู้ผลิต!!แบบอากาศยาน!!ประเทศ!!รุ่น!!จำนวน!!รายละเอียด
|-
| [[Saab]] || [[ยาส-39|JAS-39 Gripen]] || {{SWE}} || ขับไล่ครองอากาศ / โจมตี / โจมตีทางทะเล || 126 || สั่งซื้อ รับมอบในปี 2011 มี Option เพื่อซื้อเพิ่มอีก 6 ลำ
|-
| [[General Dynamics]] / [[Lockheed Corporation]] || [[F-16 Fighting Falcon#F-16A.2FB|F-16A]] || {{USA}} || ขับไล่ครองอากาศ / โจมตี || 29 || (ฝูง 103, 403.)
224

การแก้ไข