ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ"

 
 
[[ภาพ:Rail_TalingchanJn_CLRSS.jpg|200px|thumb|อาณัติสัญญาณประจำที่ชนิดไฟสีแบบสามดวงท่า ที่[[สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน]]]]
[[ภาพ:Rail_KaengKoiJn.jpg|200px|thumb|อาณัติสัญญาณประจำที่ชนิดไฟสีแบบสองดวงท่า ที่[[สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย]]]]
*1. '''สัญญาณไฟสี''' มี 2 ระบบ คือ
** ระบบไฟสีสองท่า ใช้ไฟ 2 สี 3 ดวง คือ เขียว + แดง + เขียว ใช้ในเส้นทางที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำ เสาสัญญาณจะมีเพียงเสาเข้าเขตใน และเสาออก
 
 
[[ภาพ:Rail_Thonburi_SPRSS.jpg|200px|thumb|อาณัติสัญญาณประจำที่ชนิดหางปลา ที่[[สถานีรถไฟธนบุรี]] ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้]]
[[ภาพ:Railway signals.jpg|200px|thumb|สัญญาณหางปลา จัดแสดงที่[[:en:National_Railway_Museum|พิพิธภัณฑ์รถไฟแห่งชาติ]] ประเทศอังกฤษ]]
*2. '''สัญญาณหางปลา''' เป็นอาณัติสัญญาณแบบดั้งเดิม แต่มีความปลอดภัยสูง เช่นเดียวกับระบบอาณัติสัญญาณประจำที่ชนิดไฟสี
ผู้ใช้นิรนาม