ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุญแจประจำหลัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== อ้างอิง ==
* นพพร ด่านสกุล. ''ปฐมบททฤษฎีดนตรี''. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543. หน้า 33-38, 72-77. ISBN 974-277-766-7
 
{{สัญกรณ์ดนตรี}}
 
[[หมวดหมู่:สัญกรณ์ดนตรี]]
131,132

การแก้ไข