ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
#มุ่งหารายได้ให้เพียงพอกับการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวม
#ผสานประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และชุมชมท้องถิ่นได้อย่างกลมลืนและเหมาะสม
 
==เพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่==
เพลงประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งโดยวงดนตรี[[สุนทราภรณ์]] ขับร้องโดยนักร้องวงสุนทราภรณ์ และบันทึกเสียงจำหน่ายทั่วไป มีเพลงเด่นๆ ดังนี้
* เชียงใหม่เมืองงาม
* ม.ช.แซมบ้า
* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพลงหลักประจำมหาวิทยาลัย)
* ม.ช.ถิ่นสวรรค์
* อ่างแก้ว
* สวรรค์ ม.ช.
* ราตรีอ่างแก้ว
* เอื้องขวัญ
* ม.ช.เกรียงไกร
* มาร์ช ม.ช. (เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย)
* อ่างแก้วขวัญใจ
* ลาแล้วเวียงขวัญ (เพลงลา)
* รำวง ม.ช. รักเรียน
* ลาภูพิงค์ (เพลงลา)
 
==บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่==