ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรคุชราต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
อักษรคุชราตี ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อักษรคุชราต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้กลับ ตามชื่อรัฐ -i เหมื
(อักษรคุชราต ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อักษรคุชราตี: ใช้ชื่อดั้งเดิม)
(อักษรคุชราตี ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อักษรคุชราต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้กลับ ตามชื่อรัฐ -i เหมื)
130,385

การแก้ไข