ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบไอยูแพ็ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
กฏเกณฑ์ในการตั้งชื่อสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เคมีมีรายละเอียดเป็นเอกสาร 2 ชุดคือ
*''Blue Book''<!---{{ref|BlueBook}} และ--->
*''Red Book''<!---{{ref|RedBook}} --->
และเอกสารชุดที่ 3 คือ''Green Book''<!---,{{ref|GreenBook}}---> มีเนื้อหาแนะนำการใช้[[สัญลักษณ์l]]สำหรับ [[ปริมาณทางกายภาพ]] (ร่วมกับ [[IUPAP]]),
และเอกสารชุดที่สี่คือ ''[[Gold Book]]''<!---,{{ref|GoldBook}}---> ประกอบด้วยคำจำกัดความจำนวนมากมายที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคในวิชาเคมี และคล้ายกันในวิชาชีวเคมี <!---{{ref|Biochem}}---> (ร่วมกับ [[IUBMB]]),วิชาเคมีวิเคราะห์<!---{{ref|Anal}}---> และ แมคโครโมเลกุลเคมี <!---{{ref|Macro}}--->
 
== ดูเพิ่ม ==
5,859

การแก้ไข