ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''วิทยาลัย[[พลังงานทดแทน]] [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]''' ก่อตั้งขึ้นในปี [[พ.ศ. 2546]] โดยมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้าน[[พลังงานทดแทน]] โดยเน้น[[พลังงานแสงอาทิตย์]] [[พลังงานน้ำ]] [[พลังงานลม]] [[ชีวมวล]] [[พลังงานความร้อนใต้พิภพ]] และพลังงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยขั้นสูงที่ผลิตบัณณิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการทำวิจัยหลังปริญญาเอก
 
== ประวัติ ==
4,940

การแก้ไข