ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติ ==
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดตั้ง '''"ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Research and Training)"''' เมื่อปี [[พ.ศ. 2535]] และได้ปรับสถานะของหน่วยงานเป็น '''"วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' ในวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]]
 
[[ภาพ:sert.gif|thumb|400 px|วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
 
== หลักสูตร ==
 
==== ระดับปริญญาโท ====
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education3.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน]
==== ระดับปริญญาเอก ====
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education1.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)]
[[ภาพ:sert.gif|thumb|400 px|วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
 
 
4,940

การแก้ไข