ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาสวีเดน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
ภาษาสวีเดน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ภาษาสวีดิช ทับหน้าเปลี่ยนทาง
(ภาษาสวีดิช ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ภาษาสวีเดน ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ภาษาไทยของสวีดิชใช้สวีเดน)
(ภาษาสวีเดน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ภาษาสวีดิช ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
277

การแก้ไข