ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบซี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: Common level หรือระบบซีเป็นระบบเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน โดยที...)
 
Common level หรือระบบซีเป็นระบบเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน โดยที่พิจารณาจากการทำงานแล้วเลื่อนขั้น ตามความสามารถ
มีทั้งหมด 11 ขั้น หรือที่เรียกว่า ซี... ตามตำแหน่ง
 
== ที่มาของระบบ common level ==
ระบบนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2518 ซึ่งทำให้ระบบข้าราชการมีเงินเดือนที่ตายตัว แน่นอน
 
== เงินเดือนของระบบนี้ ==
{| class="wikitable"
|-
! ขั้น
! ท 1
! ท 2
! ท 3
! ท 4
! ท 5
! ท 6
! ท 7
! ท 8
! ท 9
! ท 10
! ท 11
! ท 11 บ
|-
| 24
| แถว 1, คอลัมน์ 2
| แถว 1, คอลัมน์ 3
| แถว 1, คอลัมน์ 4
| แถว 1, คอลัมน์ 5
| แถว 1, คอลัมน์ 6
| แถว 1, คอลัมน์ 7
| แถว 1, คอลัมน์ 8
| แถว 1, คอลัมน์ 9
| แถว 1, คอลัมน์ 10
| แถว 1, คอลัมน์ 11
| แถว 1, คอลัมน์ 12
| แถว 1, คอลัมน์ 13
|-
| 23.5
| แถว 2, คอลัมน์ 2
| แถว 2, คอลัมน์ 3
|-
| 23
| แถว 3, คอลัมน์ 2
| แถว 3, คอลัมน์ 3
|}
ผู้ใช้นิรนาม