ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|parts_type = จังหวัด
|parts_style= coll
|parts = {{nobold|7 จังหวัด 1เขตการปกครองพิเศษ}}
| p1 = [[จังหวัดจันทบุรี]]
| p2 = [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
| p6 = [[จังหวัดระยอง]]
| p7 = [[จังหวัดสระแก้ว]]
| p8 = [[เขตการปกครองพิเศษ]][[พัทยา]]
| subdivision_type1 = เมืองใหญ่สุด
| subdivision_name1 = [[เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์]]
ผู้ใช้นิรนาม