ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่ดินในสภาพธรรมชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัย''' ({{lang-en|Wilderness}}) โดยทั่วไป แล้วหมายถึง พื้นที่ ที่สภาพแวดล้อม ไม่ได้ถูกแปลี่ยนแปลง โดยการกระทำของมนุษย์
 
พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัย มีความหมายครอบคลุม ป่าดงดิบ และสภาพนิเวศอื่นๆ ที่ไม่ถูกดัดแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากกิจกรรมของมนุษย์
 
พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัย เป็น แหล่งสำหรับศึกษาระบบนิเวศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และ กิจกรรมนันทนาการ
 
{{โครง}}
594

การแก้ไข