ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{นิติวิทยาศาสตร์}} '''กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3''' เป็นหน่วยงานภา...)
 
'''กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3''' เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของ[[กองทะเบียนประวัติอาชญากร]] ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อ[[สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ]] มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมเกี่ยวกับงานพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กระทำความผิด รับและแจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา ศพซึ่งเกิดจากการตายผิดธรรมชาติ จำเลย และนักโทษที่เข้าใหม่ ขอปรับชั้นนักโทษ การขอพักการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด การขอพระราชทานอภัยโทษ ควบคุมนักโทษหลบหนีและนักโทษประหารชีวิต บุคคลพ้นโทษ บุคคลที่เป็นที่ต้องการตัว บุคคลที่ถูกอายัดตัว บุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร
 
รวมทั้งการควบคุมผู้ประพฤติที่ส่งตัวมาจากสำนักงานควบคุมความประพฤติ ผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครงานที่ส่วนราชการหรือภายในองค์กรอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จัดส่งมาให้ดำเนินการ งานจัดทำบัญชีต้องโทษ งานติดตามผลคดีและการไปคัดผลคดีจามกรมอัยการฯ และการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือตามที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ตามที่ได้ขอรับความร่วมมือ<ref name="หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร">หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ.(สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 34, พ.ศ. 2543</ref> โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ
# งาน 1 ลายพิมพ์นิ้วมือเกี่ยวกับคดีในส่วนกลาง
# งาน 2 ลายพิมพ์นิ้วมือเกี่ยวกับคดีในส่วนภูมิภาค
35,491

การแก้ไข