ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** สาขาวิชา[[การจัดการ|การจัดการทั่วไป]]
** สาขาวิชา[[การจัดการทรัพยากรมนุษย์]]
** สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯสารสนเทศ
** สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พัฒนาซอฟท์แวร์
** สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
 
4

การแก้ไข