ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรรพสินค้าเซ็นทรัล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| bgcolor = "#ECECFF"|2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
| bgcolor = "#D5D5FF"| [[เมกาซิตี้ บางนา]] ''(กำลังปรับปรุง และก่อสร้างส่วนต่อขยาย)''
 
|-
| bgcolor = "#ECECFF"|''[[แฟชั่นไอส์แลนด์]]''
| bgcolor = "#ECECFF"|พ.ศ. 2565
| rowspan="2" bgcolor="#D5D5FF" |[[กรุงเทพมหานคร]]
| bgcolor = "#D5D5FF"| [[แฟชั่นไอส์แลนด์]] ''(กำลังปรับปรุง)''
 
|-
| bgcolor = "#ECECFF"|''[[พระราม 9]]''
| bgcolor = "#ECECFF"|พ.ศ. 2565
| bgcolor = "#D5D5FF"| [[เซ็นทรัลแกรนด์|เซ็นทรัล พระราม 9]] ''(กำลังปรับปรุง)''
 
|-
4,934

การแก้ไข