ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล ถ้าไม่มีการอภิปรายให้ใส่ * ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''-->
* [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/"หน่วยการบริหาร" หรือ "เขตการปกครอง"|"หน่วยการบริหาร" หรือ "เขตการปกครอง"]]
* ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''
49,686

การแก้ไข