ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* http://admission.bu.ac.th/bu_arts.htm รายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
* http://admission.bu.ac.th/gs_ms_thai_interior_design.htm รายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาโท
* http://fab.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=21 รายละเอียดโครงการปริญญาที่สอง สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
{{คณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย}}
{{หน่วยงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ}}
33

การแก้ไข