ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[ดิเอสพละนาด]] [[ถนนรัชดาภิเษก]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|
|-
| 16 (2550)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่16 "DNA- Design iNterior fAshion"
| 31มีนาคม–3เมษายน 2551 ณ บริเวณโถงชั้น 1 หน้า ZEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
| 70
|-
| colspan="4"|'''ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์'''
* http://www.bu.ac.th/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* http://smo-fab.com/ กลุ่มกิจกรรมหรือกรรมการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* http://admission.bu.ac.th/bu_arts.htm รายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
* http://admission.bu.ac.th/gs_ms_thai_interior_design.htm รายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาโท
{{คณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย}}
{{หน่วยงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ}}
33

การแก้ไข