ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซิมโฟนีหมายเลข 41 (โมทซาร์ท)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
ซิมโฟนีหมายเลข 41 เป็นซิมโฟนีชิ้นหลังสุดในสามชิ้นที่โมทซาร์ทใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1788 <ref>{{cite journal
| quotes =
| author = George Grove
| date = January 1906
| year = 1906
| month = January
| title = Mozart's Symphony in C (The Jupiter)
| journal = The Musical Times
| volume = Vol. 47
| issue = No. 755
| pages = pp. 27–31
| doi = 10.2307/904183
| id =
| url = http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4666(19060101)47%3A755%3C27%3AMSIC(J%3E2.0.CO%3B2-N
| format =
| accessdate =
| laysummary =
| laysource =
| laydate =
| quote =
| publisher = The Musical Times, Vol. 47, No. 755
}}</ref> เขาประพันธ์[[ซิมโฟนีหมายเลข 39 (โมทซาร์ท)|ซิมโฟนีหมายเลข 39]] เสร็จในวันที่ 26 มิถุนายน, [[ซิมโฟนีหมายเลข 40 (โมทซาร์ท)|ซิมโฟนีหมายเลข 40]] เสร็จในวันที่ 25 กรกฎาคม <ref name="Deutsch"/> ในขณะเดียวกันเขาก็เร่งรีบแต่งเปียโนทริโอในบันไดเสียง อี เมเจอร์ และ ซี เมเจอร์ , [[เปียโนโซนาตาหมายเลข 16 (โมทซาร์ท)|เปียโนโซนาตาหมายเลข 16]] และไวโอลินโซนาตา ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับแสดงคอนเสิร์ต "Concerts in the Casino" อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานว่าการแสดงครั้งนี้อาจถูกยกเลิก และไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้เคยมีการจัดแสดงซิมโฟนีชิ้นนี้ในขณะที่โมทซาร์ทยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ <ref name="Deutsch" />