ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

เพิ่มขึ้น 115 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* วันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ตั้งกิ่งอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็น '''อำเภอสว่างอารมณ์'''<ref>{{cite journal|date=July 16, 1963|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค อำเภอหนองปรือ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอประทาย อำเภอห้วยแถลง อำเภอละหานทราย อำเภอกุยบุรี อำเภอตาพระยา อำเภอหนองไผ่ อำเภอนาเชือก อำเภอวัดเพลง อำเภอพนัสนิคม อำเภอภูกระดึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอท่าช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านดุง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอกุดชุม พ.ศ. ๒๕๐๖|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/072/362.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=80|issue=72 ก|pages=362-366}}</ref>
* วันที่ 16 สิงหาคม 2509 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน<ref>{{cite journal|date=August 16, 1966|title=ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปิดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประทาย ทัพทัน ประโคนชัย และสตึก|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/070/2612.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=83|issue=70 ง|pages=2612}}</ref> อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
* วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลตลุกดู่ ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลตลุกดู่<ref name=":0">{{cite journal|date=February 25, 1969|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/016/520.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=86|issue=16 ง|pages=520-521}}</ref>
* วันที่ 11 สิงหาคม 2536 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=August 11, 1993|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/108/9.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=110|issue=108 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 9-10}}</ref> เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลทัพทัน และสุขาภิบาลตลุกดู่ เป็นเทศบาลตำบลทัพทัน และเทศบาลตำบลตลุกดู่ ตามลำดับ<ref name=":1">{{cite journal|date=February 24, 1999|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=116|issue=9 ก|pages=1-4}}</ref> ด้วยผลของกฎหมาย
* วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลทัพทัน และสภาตำบลหนองหญ้าปล้อง รวมกับเทศบาลตำบลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=July 1, 2004|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล|url=http://www.dla.go.th/upload/schemaID%5B14%5D/367_new2120704.pdf?time=1358354270780|journal=|language=|volume=|issue=|pages=1-3}}</ref>
* วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลเขาขี้ฝอย และสภาตำบลทุ่งนาไทย รวมกับเทศบาลตำบลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=September 24, 2004|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล|url=http://www.dla.go.th/upload/schemaID%5B14%5D/535_newa1061004.pdf?time=1461548706600|journal=|language=|volume=|issue=|pages=1-2}}</ref>
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอทัพทันประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลทัพทัน]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพทัน ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย และตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
*'''เทศบาลตำบลตลุกดู่''' ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลตลุกดู่ทั้งตำบล (สุขาภิบาลตลุกดู่เดิม)<ref name=":0" /><ref name=":1" />
* '''เทศบาลตำบลหนองสระ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสระทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหม้อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยายดาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลางดงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
3,466

การแก้ไข