ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นเกาจู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| posthumous name = จักรพรรดิเกา (高皇帝)
| temple name = ไท่จู่ (太祖; "มหาบรรพชน") <br> เกาจู่ (高祖; "อัครบรรพชน")
| house = [[ราชวงศ์ฮั่น|ตระกูลหลิวฮั่น]]
| father = [[หลิวไท่กง]]
| mother = [[หลิวอ่าว]]
904

การแก้ไข