ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox body of water"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
บรรทัด 1:
{{กล่องข้อมูล
| child = {{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}
| autoheader = yes
| bodyclass = vcard
| bodystyle = {{#ifeq:{{{align}}}|left|float: {{{align}}}; clear: {{{align}}}; margin-left:0; margin-right: 1em; }}
Line 8 ⟶ 7:
| abovestyle = background-color: #cedeff; font-size: 125%;
| aboveclass = fn org
| above = {{#if empty|:{{{name|}}}|{{{name}}}|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}
 
<!-- The following is only activated when child = yes or embed = yes -->
Line 20 ⟶ 19:
| imagestyle = line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #cedeff;
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless264px|uprightmaxsize=1.14296px|border=yes|alt={{{alt|}}} }}
| caption = {{{caption|}}}
 
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map|}}}|size={{{map_size|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless256px|uprightmaxsize=1.1296px|border=yes|alt={{{alt_map|}}}}}
| caption2 = {{{caption_map|}}}
 
Line 34 ⟶ 33:
|float = center
|width = {{{pushpin_mapsize|}}}
|default_width = 250256
|max_width = 296
|relief= {{yesno|{{{pushpin_relief|yes}}}|yes=yes|no=}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}