ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเวฬุวัน"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา|วเวฬุวัน]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา|วเวฬุวัน]]
426,862

การแก้ไข