ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมเมนตัม"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<br />
::<math> v_{2,f} = \left ( \frac{2 m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1,i} + \left ( \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{2,i} \,</math>
ถ้ามวลของวัตถุทั้งสองเท่ากัน ({{math|''m''<sub>1</sub>}} = {{math|''m''<sub>2</sub>}}) จะได้ความเร็วหลังห9ลังชนของวัตถุทั้งสองเป็น <math>v_{1,f} = v_{2,i}</math> และ <math>v_{2,f} = v_{1,i}</math> ซึ่งหมายความว่าวัตถุมีการแลกเปลี่ยนความเร็วกัน
 
ถ้าให้วัตถุที่สองหยุดนิ่ง จะได้ <math>v_{2,i}=0</math> สมการความเร็วหลังชนจะกลายเป็น
ผู้ใช้นิรนาม