ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารเฮริฟอร์ด"

Image:Hereford cathedral 002.JPG|มหาวิหารแฮรฟอร์ดมองจากแขนกางเขน
Image:Hereford cathedral 004.JPG|ทางเดินกลางมองสู่แท่นบูชาขนาบด้วยเสาโรมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 011.JPG|[[เพดานโค้ง]]กอธิค
Image:Hereford cathedral 012.JPG|Boss ([[ปุ่มหินยึดโครง]]ตกแต่งรอยต่อเพดานโค้ง) ที่แกะสลักอย่างละเอียด
Image:Hereford cathedral 014.jpg|ลายสลักบริเวณ[[แท่นบูชา]]ใต้โค้งโรมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 018.JPG|หัวเสาแกะสลักแบบโรมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 020.JPG|แท่นบูชาภายใน[[ชาเปลพระแม่มารี]] (Lady Chapel)
Image:Hereford cathedral 023.JPG|[[อนุสาวรีย์ผู้ตาย]]
Image:Hereford cathedral 031.JPG|ที่ฝังศพใต้ดิน[[คริพต์]]
Image:Hereford cathedral 019.JPG|[[อ่างสำหรับพิธีศีลจุ่ม]]แบบโรมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 034.JPG|รายละเอียด[[หน้าต่างประดับกระจกสี]]
</gallery></center>
 
47,914

การแก้ไข