ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารวินเชสเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
Image:Winchester cathedral flags.jpg|ทางเดินกลาง
Image:Winchester cathedral 011.JPG|บริเวณสงฆ์และบริเวณร้องเพลงสวด
Image:Catedral de Winchester - volta.JPG|[[เพดานใบพัดพัด]]
Image:Winchester cathedral 016.JPG|[[เพดานใบพัดพัด]]
Image:Winchester cathedral 020.JPG|[[บานพับภาพ]][[การประกาศของเทพ]]
Image:Winchester cathedral 019.JPG|[[จิตรกรรมฝาผนัง]]แบบกอธิค
47,914

การแก้ไข