ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารวินเชสเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง = มหาวิหารวินเชสเตอร์
| ชื่อภาษาอื่น = Winchester Cathedral
| ภาพ = WinchestercathedralnaveWinchester Cathedral.jpgJPG
| คำบรรยายภาพ = ทางเดินกลางของมหาวิหารวินเชสเตอร์
| ชื่อเดิม = Old Minster
47,914

การแก้ไข