ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารวินเชสเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==สิ่งที่น่าสนใจ==
[[Image:Winchester cathedral flags.jpg|thumb|350left|250px|ทางเดินกลางมองไปสู่แท่นบูชาทางตะวันออก]]
* ปัจจุบันมหาวิหารมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจากที่ต่าง ๆ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ[[เจน ออสเตน]] ผู้มาเสียชีวิตที่เมืองวินเชสเตอร์และถูกฝังอยู่ทางด้านเหนือของทางเดินข้าง ป้ายที่สร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19 แทบจะมิได้สรรเสริญความสามารถในงานประพันธ์ของออสเตนเลย แต่ต่อมาก็มีการทำป้ายใหม่เพื่อให้สมฐานะติดอยู่ข้าง ๆ
 
47,914

การแก้ไข