ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมไฟฟ้า"

(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
ถึงแม้ว่าวิศวกรรมไฟฟ้านั้นประกอบไปด้วยสาขามากมาย แต่ทุกสาขาจะมีจุดร่วมคือ จะมีความเกี่ยวพันกับ[[คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]] บางสาขานั้นจะมีการใช้งาน[[สมการของแมกซ์เวลล์]]โดยตรง ในการทำงานเกี่ยวกับ[[คลื่นวิทยุ]] บางสาขาก็ทำงานเกี่ยวกับ[[#ไฟฟ้ากำลัง|การผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า]] บางสาขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดการกับสัญญาณไฟฟ้า ทั้งนี้จะรวมถึงแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน และ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
 
[[ภาพ:TransmissionPower Towerspole.jpg|thumbright|150px|สายส่งกำลังไฟฟ้า]]
=== ไฟฟ้ากำลัง ===
[[ไฟฟ้ากำลัง]] เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต การส่ง และ การจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผลิตไฟฟ้า ส่งกำลังผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ไปยังผู้บริโภคทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจ และ บ้านเรือนที่พักอาศัย
 
 
[[ภาพ:Milstar.jpg|right|200px]]
[[ภาพ:Radio transmition diagram en.png|thumb|200px|right|แผนผังการสื่อสารวิทยุ และ [[คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]]]]
 
=== สื่อสาร/โทรคมนาคม ===
จุดเริ่มต้นของสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ถือเริ่มจากการประดิษฐ์หลอดสูญญากาศ Audion ในปี ค.ศ. 1907 โดย [http://www.leedeforest.org/ Lee de Forest] ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างวงจรรับส่งสัญญาณ ก่อนการค้นพบ [http://www.pbs.org/transistor/ ทรานซิสเตอร์] โดย วิลเลียม ช็อคลีย์ (William Schockley) ที่ ศูนย์วิจัยเบลล์ (Bell Labs) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญ ทำให้สามารถสร้างวงจรต่างๆ ในขนาดเล็กลง และประหยัดไฟฟ้า
 
[[ภาพ:Integrated_CircuitPExdcr01CJC.jpg|thumbright|วงจรรวม150px]]
ในปัจจุบันวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากนั้นจะอยู่ในรูป ที่เรียกว่า วงจรรวม(integrated circuit) ซึ่งวงจรทั้งหมดนั้นจะถูกสร้างอยู่บนแผ่นสารกึ่งตัวนำ เรียก ชิพ(chip) ซึ่งบนแผ่นสารกึ่งตัวนำซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณเท่าเหรียญนี้ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะทรานซิสเตอร์จำนวนนับล้าน ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นยิ่งมีขนาดที่เล็กลง และ ประหยัดไฟมากขึ้น
 
นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ยังเกี่ยวข้องเทคโนโลยีร่วมระหว่างสาขาไฟฟ้าและ เครื่องกล คือ [[ไมโครเทคโนโลยี]](MEMS) ซึ่งเป็นการออกแบบอุปกรณ์กลไกขนาดไมโครเมตร ในวงจรรวม
 
[[ภาพ:FlorenceSegwayTour.jpg|right|200px]]
[[ภาพ:SegwayHT.jpg|thumb|200px|สกู๊ตเตอร์สองล้อทรงตัวได้เอง (เทคโนโลยีระบบควบคุมในการเลี้ยงการทรงตัวลูกตุ้มกลับหัว)]]
 
=== ระบบควบคุม ===
2,264

การแก้ไข