ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Mattress/monobook.js"

ทำหน้าว่าง
(ทำหน้าว่าง)
 
/* <pre><nowiki> */
 
/* <pre><nowiki> */
 
// ========== สคริปต์จัดให้ สำหรับชาววิกิพีเดีย ==========
// == ให้รีเฟรชแคช (Ctrl+F5 สำหรับ IE) ที่หน้านี้หลังจากแก้ไข หรือเพื่อรับรุ่นล่าสุด ==
document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Jutiphan/iScript/main.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
 
// ========== สคริปต์จัดให้ ตัวเลือกปรับแต่ง ==========
// == ให้รีเฟรชแคช (Ctrl+F5 สำหรับ IE) ที่หน้านี้หลังจากเปลี่ยนค่า ==
iScriptConfig = {
gender : "male",
useFullNames : false,
useMyWelcome : false,
usePreciseConversion : false,
userTalkPageMode : "blank",
searchURL : "http://www.google.co.th/search?hl=th&q=",
useEnhancedRollback : true,
autoNotifyUploader : false
};
 
/* </nowiki></pre> */
 
/* </nowiki></pre> */
277

การแก้ไข