ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉนวนวาคาน"

เพิ่มขึ้น 48 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
|order=st
|pic2cap=ฉนวนวาคาน (สีน้ำเงิน)
|s=瓦罕走廊|t=瓦罕走廊|p=WǎhǎnWǎhǎn ZǒulángZǒuláng|mi={{IPAc-cmn|wa|3|h|an|3|-|z|ou|3|l|ang|2}}| j= Ngaa<sup>5</sup>Hon<sup>2 </sup>Zau<sup>2</sup>Long<sup>4</sup>|l=Wakhan Corridorฉนวนวาคาน
|s2s2=阿富汗走廊|t2t2=阿富汗走廊|p2p2=ĀfùhànĀfùhàn ZǒulángZǒuláng|mi2mi2={{IPAc-cmn|a|1|f|u|4|h|an|4|-|z|ou|3|l|ang|2}}|j2j2=Aa<sup>3</sup>Fu<sup>3</sup>Hon<sup>6</sup> Zau<sup>2</sup>Long<sup>4</sup>|l2l2=Afghan Corridorฉนวนอัฟกัน
|s3s3=瓦罕帕米尔|t3t3=瓦罕帕米爾|p3p3=WǎhǎnWǎhǎn PàmǐPàmǐ'ěrěr|mi3mi3={{IPAc-cmn|wa|3|h|an|3|-|p|a|4|m|i|3|er|3}}|j3j3= Ngaa<sup>5</sup>Hon<sup>2</sup> Paak<sup>8</sup>Mai<sup>5</sup>Yi<sup>5</sup> |l3l3=Wakhan Pamirวาคานปามีร์
|lang1=[[ภาษาดารี|ดารี]]
|lang1_content={{lang|fa|دالان واخان}}
23,595

การแก้ไข