ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญเลื่อน เครือตราชู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.ช.|2520}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา, | volume = 94 | issue = 34ง ฉบับพิเศษ | page = 37 | date = 27 มีนาคม 2521 | accessdate = 27 กุมภาพันธ์ 2564 | title [https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=1417660 แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น], เล่ม ๙๕ ตอนที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย๓๔ ประจำปี 2520ฉบับพิเศษ |หน้า url๓๗, =๒๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/034/34.PDF}}มีนาคม ๒๕๒๑</ref>
{{ป.ม.|2518}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 92 | issue = 263ง ฉบับพิเศษ | page = 58 | date = 26 ธันวาคม 2518 | accessdate = 27 กุมภาพันธ์ 2564 | title = แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2518 | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/263/46.PDF}}</ref>
{{ท.จ.ฝ่ายใน|2521}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 95 | issue = 51ง ฉบับพิเศษ | page = 11 | date = 12 พฤษภาคม 2521 | accessdate = 27 กุมภาพันธ์ 2564 | title = แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2521 | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/051/7.PDF}}</ref>
20,155

การแก้ไข