ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

 
===ย้ายเมืองน่าน===
ในปี พ.ศ. 2397 '''เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้านครมืองน่าน''' ได้ย้ายเมืองน่าน จากดงพระเนตรช้างกลับมาอยู่ที่หัวเวียงใต้ หรือเมืองน่านในปัจจุบัน และให้ซ่อมกำแพงเมืองให้มั่นคง โดยสร้างเป็นกำแพงอิฐ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2400 ตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าออกสู่แม่น้ำน่าน ตัวกำแพงก่ออิฐถือปูนประดับใบเสมา ตั้งอยู่บนเชิงเทิน ซุ้มประตูและป้อมเป็นทรงเรือนยอด กำแพงสูงประมาณ 6 เมตร เชิงเทินกว้าง 2.20 เมตร ใบเสมากว้าง 1 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 1.20 เมตร ความสูงจากเชิงเทินถึงใบเสมาประมาณ 2 เมตร <ref>[http://thaiheritage.net/nation/oldcity/oldcity.htm หอมรดกไทย เมืองเก่าของไทย]</ref>
 
* '''กำแพงด้านทิศเหนือ''' มีความยาวประมาณ 900 เมตร มีสองประตูคือ ประตูริม และประตูอุญญาณ
10,210

การแก้ไข