ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มดำเนินงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 หลังจากที่[[อสมท|องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย]] (อ.ส.ม.ท.) อนุมัติให้ช่อง 3 ดำเนินการผลิตรายการข่าวได้ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท. ผลิตรายการข่าวประจำวัน เพื่อออกอากาศทาง [[เอ็มคอตเอชดี|ช่อง 9]] และช่อง 3 ไปพร้อมกัน ในเวลา 20:00-20:45 น. ภายใต้ชื่อ '''ข่าวร่วม 3 - 9 อ.ส.ม.ท.''' ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารช่อง 3 ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดแผนกใหม่ จนกระทั่งได้ทีมงานรุ่นใหม่มากกว่า 100 คน ภายในเวลาไม่กี่เดือน สำหรับ[[ผู้ประกาศข่าว]]ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนั้น ได้แก่ [[อาคม มกรานนท์]],สิทธิชาติ บุญมานนท์,อภิญญา มาลีนนท์,ชุติมา รอดอยู่สุข,รัตติยากร ริมสินธุ,อภิชาติ หาลำเจียก,[[จักรพันธุ์ ยมจินดา]],[[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]],นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์,สาธิต ยุวนันทการุณ เป็นต้น โดยกำหนด[[คำขวัญ]]ว่า '''เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว'''
 
อนึ่ง ก่อนหน้านั้น ช่อง 3 นำเสนอรายการข่าวมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในข่าวภาคกลางวัน และข่าวโทรพิมพ์ ในเวลา 12.00 - 13.00 น. ส่วนปี พ.ศ. 2518 ช่อง 3 เลื่อนเวลานำเสนอรายการข่าวมาเป็น 19.00 น. พร้อมยกเลิกการออกอากาศข่าวในช่วงเที่ยงวัน และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ช่อง 3 นำเสนอรายการ ข่าวดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวระดับโลก ผ่านระบบ[[ดาวเทียม]]ย่างอย่างรวดเร็ว ในเวลา 20.20 น. นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกใน[[ประเทศไทย]]ที่มีการถ่ายทอดลักษณะนี้<ref>[http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=11253 34 ปี ช่อง 3] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120203105406/http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=11253 |date=2012-02-03 }} จาก[[เว็บไซต์]][[นิตยสาร]][http://www.gotomanager.com ผู้จัดการ 360 องศา] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120203105406/http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=11253 |date=2012-02-03 }}</ref>
 
=== วิวัฒนาการ ===
ผู้ใช้นิรนาม