ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[กฤต เจนพานิชการ]] (ปัจจุบันอยู่[[จีเอ็มเอ็ม 25]] ในนาม[[สำนักข่าววันนิวส์]])
* [[คำรณ หว่างหวังศรี]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* [[เพชรี พมหมช่วย]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ภัทริส ณ นคร (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[ธีระ ธัญไพบูลย์]] (ปัจจุบันอยู่[[ท็อปนิวส์]])
* [[วราภรณ์ สมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
ผู้ใช้นิรนาม