ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของสถานีธนบุรีคือเรื่องระบบอาณัติสัญญาณ โดยสถานีธนบุรีเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ในปัจจุบันที่ยังคงใช้สัญญาณประจำที่ชนิดหางปลา (ปัจจุบันสัญญาณหางปลายกเลิกการใช้งานแล้ว แต่ยังคงตั้งอยู่) นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีโรงรถจักรธนบุรี ซึ่งเป็นสถานีบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถจักรดีเซลที่สำคัญแห่งหนึ่งของ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] และยังเป็นที่เก็บรักษารถจักรไอน้ำที่เหลืออยู่ของการรถไฟฯ ซึ่งยังคงใช้การได้อีก 5 คัน ซึ่งได้มีการนำมาวิ่งลากจูง ขบวนรถพิเศษในโอกาสสำคัญ ๆ อยู่เป็นประจำ
 
== กำหนดเวลาเดินรถ==
== ขบวนรถไฟ ==
ปัจจุบัน มีขบวนรถไฟสายใต้ เข้า-ออกสถานีรถไฟธนบุรี ดังนี้
 
=== เที่ยวไป ===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|'''ธนบุรี''}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 251 ธนบุรี - {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}}
{{พช1111|''' 04:45 '''}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 255 ธนบุรี - {{สรฟ|หลังสวน}}
{{พช1123|''' 07:20 '''}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 257 ธนบุรี - {{สรฟ|น้ำตก}}
{{ธ255|''' 07:30 '''}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 259 ธนบุรี - น้ำตก
{{ธ257|''' 07:45 '''}}
* รถชานเมืองขบวนที่ 351 ธนบุรี - {{สรฟ|ราชบุรี}}
{{พช1113|''' 08:15 '''}}
* รถชานเมืองขบวนที่ 471-473-475-477-479 ธนบุรี - {{สรฟ|ศาลายา}}
{{พช1125|''' 10:15 '''}}
{{พช1115|''' 11:50 '''}}
{{พช1127|''' 13:45 '''}}
{{ธ259|''' 13:55 '''}}
{{พช1117|''' 14:45 '''}}
{{พช1129|''' 16:40 '''}}
{{พช1119|''' 17:30 '''}}
{{ธ351|''' 18:25 '''}}
{{พช1131|''' 19:20 '''}}
 
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
=== เที่ยวกลับ ===
193

การแก้ไข