ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพิมพ์"

เพิ่มขึ้น 734 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
 
 
==ประวัติ==
สันนิษฐานว่าพระพิมพ์มาจาก[[สังเวชนียสถาน]]ทั้ง 4 แห่ง ในช่วงเริ่มต้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน โดยสร้างรูปพิมพ์เกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถานนั้น ๆ สันนิษฐานว่าเริ่มมีการสร้างพระพิมพ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5–6 หลังจากการสร้างพระพุทธรูปและสังเวนียสถาน ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 3<ref>{{cite web |title=พระพิมพ์ พระเครื่อง |url=http://www.thaistudies.chula.ac.th/2018/09/29/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87/ |publisher=ไทยศึกษา}}</ref> ต่อมาเปลี่ยนคติการสร้างพระพิมพ์มาเป็นการสร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์เพื่อความเป็นกุศล พระพิมพ์ในสมัยแรกมักปรากฏคำจารึกเล็ก ๆ เช่นคาถา
 
ในประเทศไทยพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สร้างมาตั้งแต่[[สมัยทวารวดี]] โดย[[ชาวมอญ]]เป็นผู้สร้างและมักทำด้วยดินเผา มีพื้นฐานศิลปะแบบ[[อมราวตี|อมราวดี]] แต่บางองค์มีลักษณะศิลปะคุปตะของ[[อินเดีย]] พระพิมพ์ที่พบส่วนใหญ่จารึกคาถา เย ธมฺมาฯ บางแห่งจารึกเป็นคำนมัสการ[[พระรัตนตรัย]] พระพิมพ์ในสมัยทวารดีส่วนใหญ่พบในภาคกลางของประเทศไทย เช่นที่[[จังหวัดนครปฐม]] [[ราชบุรี]] [[สิงห์บุรี]] และ[[สุพรรณบุรี]] ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบใน[[อำเภอนาดูน]] [[จังหวัดมหาสารคาม]]
11,556

การแก้ไข