ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
# ชมพูนุช ภัทรขจี
# ชญตร์ มุกดาหาร
# ณฤชา วรรณบวร
# นคนันทินี บุญอินทร์
# สุริยา ปะตะทะโย
# ปัทมา ชาญนุกูล
# นฤชา กมุทโธยิน
# มาสิรี กล่อมแก้ว
# อัฟนัน อับดุลเลาะห์
# วรัทยา ปัทมวิทูร
# พยุงศักดิ์ การสมเกตุ
# ขวัญเรียม แก้วสุวรรณ
# ธันยาภรณ์ ครองยุติ
# บุศรินทร์ วรสมิทธิ์
# วัชรา ตาคำ
# คณิศร โสภณณสิริ
# เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง
# ภัทรา อภิญญาวาท
* [[เฉลิมพล ฑิฆัมพรธีรวงศ์]] (ปัจจุบันอยู่[[จีเอ็มเอ็ม 25]] ในนาม[[สำนักข่าววันนิวส์]])
* [[ศกุนตลา เทียนไพโรจน์]] (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุอีเอฟเอ็ม 94)
* [[หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระอยู่[[วอยซ์ทีวี]])
* มารุต ชื่นชมบูรณ์ (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุอีเอฟเอ็ม 94)
* [[แอนดี้ เขมพิมุก]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่[[ททบ.5 เอชดี]])
* ชัยรัตน์ ถมยา (ปัจจุบันอยู่สำนักข่าว[[เอ็นเอชเคเวิลด์]])
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]]เป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* [[บารมี นวนพรัตน์สกุล]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตัวเองในชื่อ [https://www.facebook.com/tv360degree/ Tv360องศา]เป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* อรรินทร์ ยมกกุล (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* ลลิตา มั่งสูงเนิน (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่องวัน 31]] ในนาม[[สำนักข่าววันนิวส์]])
* [[สมปอง นครไธสง]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* พรรณภิดา เพชรรัตน์ (ปัจจุบันอยู่[[เจเคเอ็น 18]])
 
== อัตลักษณ์ประกอบการนำเสนอ ==
ผู้ใช้นิรนาม