ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
'''พระชายาที่ 1 แม่เจ้าสุนันทาอัครราชเทวี''' ประสูติพระโอรสพระธิดา 6 พระองค์ ดังนี้
 
# [[เจ้าอุปราช (เจ้ามหาพรหม ณ น่าน)|เจ้ามหาพรหม]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช (เจ้ามหาพรหม ณ น่าน)|เจ้าอุปราช เมืองนครน่าน]] (เจ้าอุปราช พ.ศ.2398,พิราลัย พ.ศ. 2430)
# [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช|เจ้าสุริยะ]] ภายหลังเป็น [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]] [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|พระเจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 63 (เจ้าราชวงษ์ พ.ศ.2398,ว่าที่เจ้าอุปราช พ.ศ.2431,เจ้านครเมืองน่าน พ.ศ.2436,พระเจ้านครเมืองน่าน พ.ศ.2446,พิราลัย พ.ศ. 2461)
# [[เจ้าอุปราช (สิทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าสิทธิสาร]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช|เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน]]
# [[เจ้าราชบุตร (เจ้าบุญรังษี ณ น่าน)|เจ้าบุญรังษี]] ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร (เจ้าบุญรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
91

การแก้ไข