ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นรอบวง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
เมื่อ [[พาย (ค่าคงตัว)|π]] คือ[[อัตราส่วน]]ระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งมีค่าประมาณ 3.141 592 653 589 793...
 
สูตรการหาความยาวของเส้นรอบวง สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ความรู้ทางแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ และไม่ใช้การอ้างถึงค่า π โดยใช้ความรู้ทางแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ ดังที่จะแสดงต่อไปนี้
 
ครึ่งหนึ่งด้านบนของรูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่[[จุดกำเนิด]] คือ[[กราฟของฟังก์ชัน]] <math>f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}</math> ซึ่ง ''x'' สามารถมีค่าได้ตั้งแต่ −''r'' ถึง +''r'' เส้นรอบวงของรูปวงกลมทั้งหมดจึงสามารถแทนได้ด้วยสองเท่าของความยาวของส่วนโค้งครึ่งวงกลม ความยาวของส่วนโค้งนั้นสามารถคำนวณได้โดยใช้[[ทฤษฎีบทพีทาโกรัส]] รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากเป็น <math>dx</math> และ <math>f'(x)dx</math> เราจะได้ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น
130,914

การแก้ไข