ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชัยยง ขำเปี่ยม"

เพิ่มขึ้น 538 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ท.ม.|2564}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=139B003S0110010000100 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔], เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๑๒, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</ref>
{{ต.ช.|2554}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=1930064 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔], เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๒๔, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕</ref>
{{ร.ง.ภ.|2543}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=1722051 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์], เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๖ ข หน้า ๒๔, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓</ref>
 
== อ้างอิง ==
20,099

การแก้ไข