ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพรานกระต่าย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ท้องที่อำเภอพรานกระต่ายประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลพรานกระต่าย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพรานกระต่ายและตำบลถ้ำกระต่ายทอง
* '''[[เทศบาลตำบลบ้านพราน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรานกระต่าย (นอกเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)
* '''เทศบาลตำบลคลองพิไกร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพิไกรทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลเขาคีริส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาคีริสทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะแบกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุยบ้านโองทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยั้งทั้งตำบล
 
ผู้ใช้นิรนาม