ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์"

อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต
(อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต)
(อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต)
 
=== ได้รับแจ้งเกิน 7 วัน ===
;41 บทความ
* {{lv|การทำอุโบสถ}} 25 เมษายน 2565
* {{lv|โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์}} '''ส''' 21 เมษายน 2565
* {{lv|โรงเรียนพังโคนวิทยาคม}} '''ส''' 26 เมษายน 2565
* {{lv|โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส}} '''ส''' 26 เมษายน 2565
;<span style="color:darkgreen; font-weight: normal;">ไม่มีภาพที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์เกิน 7 วัน</span>
 
=== ได้รับแจ้งใหม่ ===
 
=== ไม่ได้ระบุ ===
;1 บทความ
* {{lv|พระราชบัญญัติ (ประเทศไทย)}}
 
หากคุณพบว่าวันที่รายงานคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบวันที่แจ้งเป็น dd/mm/yyyy และใช้ปีพุทธศักราช ขอขอบคุณ
417,867

การแก้ไข