ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชรินทร์ เกตะวันดี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 81<ref name=khonthai/> แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และในปี พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 78 สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]]<ref>[https://mgronline.com/daily/detail/9540000091654 ยาขมจาก พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/049/39.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)]</ref> แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
วัชรินทร์ เกตะวันดี ประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยได้รับใบอนุญาตประทานบัตร ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย<ref>[http://eservice.dpim.go.th/service/publicview/concession/concession.do?command=concessionPublicView&rowId=4Q37U ใบอนุญาตประทานบัตร]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
58,563

การแก้ไข