ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ภาพ =
| คำบรรยายภาพ =
| สถานะ = โบราณสถาน
| สิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่ง
| เมืองที่ตั้ง = ตำบลท่าวาสุกรี [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
| ประเทศที่ตั้ง = {{ธง|ไทย}} [[ประเทศไทย]]
| ปีสร้าง = พ.ศ. 1991 - 1991–2031 (สร้างด้วยไม้ในตอนแรก)
| ผู้สร้าง = [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]]
| ปีรื้อ = พ.ศ. 2310 (ถูกทำลาย)
| ปีบูรณะ =
| ผู้บูรณะ =
| ในกำกับดูแลของ = [[กรมศิลปากร]]
| แบบสถาปัตยกรรม = [[สถาปัตยกรรมไทยศิลปะอยุธยา|อยุธยา]]
| โครงสร้าง = ก่ออิฐถือปูน
| ขนาด =
13,376

การแก้ไข