ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

3 สัปดาห์ / จบเรื่องแล้ว ไม่มีประเด็นสืบเนื่อง * 15 เมษายน – อภิปรายการถอนตัวของกรุงเทพฯ จากวิกิเมเนีย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(3 สัปดาห์ / จบเรื่องแล้ว ไม่มีประเด็นสืบเนื่อง * 15 เมษายน – อภิปรายการถอนตัวของกรุงเทพฯ จากวิกิเมเนีย)
* 29 เมษายน – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/Wiki Loves Food|อภิปรายการจัดงาน Wiki Loves Food]]
* 17 เมษายน – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/คำแปลของ Articles for creation|เสนอแนะและลงความเห็น]]เกี่ยวกับคำแปลของ Articles for creation
* 15 เมษายน – [[:m:Wikimedia Thailand/Wikimania|อภิปราย]]การถอนตัวของกรุงเทพฯ จากวิกิเมเนีย
* 13 เมษายน – [[วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/นคเรศ|เสนอชื่อคุณ นคเรศ เป็นผู้ดูแล]]
* 18 มีนาคม – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/Registration|อภิปราย]]การจดทะเบียนวิกิมีเดียประเทศไทย
46,290

การแก้ไข