ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

ลดลง 477 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 หมายถึง สมาบัติ 8 กับ นิโรธสมาบัติ
 
ส่วนผลสมาบัติเป็นการดับด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณ คือดับด้วยกำลังเเห่งภังคญาณ(วิปัสสนาญาณที่เห็นเพียงความดับอย่างเดียว) ถึงความดับไปเเห่งภังคญาณเป็นอารมณ์เเละทรงไว้
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม