ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีการคำนวณได้"

(intro, interwiki)
 
'''ทฤษฎีการคำนวณได้''' คือส่วนหนึ่งของการศึกษาใน[[ทฤษฎีการคำนวณ]]ที่สนใจกับปัญหาที่ว่า [[ปัญหาการตัดสินใจ|ปัญหา]]ใดที่สามารถหาคำตอบได้ด้วย[[อัลกอริทึม]] (หรือ---ในความหมายที่เหมือนกัน---โดย[[เครื่องจักรทัวริง]]) ภายใต้ข้อจำกัดและข้อเพิ่มเติมหลายๆ แบบ ทฤษฎีการคำนวณได้ศึกษาปัญหาหลักๆ สี่ปัญหาดังต่อไปนี้
* ปัญหาใดที่เครื่องจักรทัวริงสามารถแก้ได้?
* ระบบในการคำนวณใดที่มีความสามารถเท่าเทียมกับเครื่องจักรทัวริง?
2,513

การแก้ไข